التهاب
هنگامی که آسیب بافتی به وسیله باکتری ها، تروما یا ضربه، مواد شیمیایی، گرما یا هر پدیده دیگری ایجاد می شود، مواد متعددی از بافت های آسیب دیده آزاد و سبب تغییرات دراماتیک ثانویه در بافت های آسیب ندیده اطراف می گردد. به این کمپلکس کامل از تغییرات بافتی التهاب گفته می شود که دارای ویژگی های زیر است:
1-گشادی موضعی عروق خونی و افزایش موضعی جریان خون
2-افزایش نفوذپذیری مویرگ ها که اجازه نشت مقادیر زیادی مایع به فضاهای میان بافتی را می دهد.
3-لخته شدن مایع در فضاهای میان بافتی به دلیل مقادیر زیادی فیبرینوژن و دیگر پروتئین هایی که از مویرگ ها نشت می کنند.
4-مهاجرت تعداد زیادی گرانولوسیت و منوسیت به بافت ها.
5-تورم سلول های بافتی
از میان تعداد زیاد محصولات بافتی که سبب این واکنش ها می شوند می توان هیستامین، برادی کینین، سروتونین، پروستاگلاندین ها، چندین محصول واکنشی مختلف از سیستم کمپلمان، محصولات واکنشی سیستم انعقاد خون و مواد متعددی موسوم به لنفوکاین ها را نام برد.
اثر دیوارکشی التهاب
یکی از اولین نتایج التهاب، دیوارکشی ناحیه آسیب دیده از بافت های باقیمانده است. فضاهای بافتی و لنفاتیک ها در ناحیه ملتهب به وسیله لخته های فیبرینوژنی بلوک می شوند به طوری که بعد از مدتی مایع به سختی می تواند در این فضاها جریان پیدا کند. روند دیوارکشی پخش باکتری ها یا محصولات توکسیک را به تأخیر می اندازد. شدت روند التهابی معمولاً با درج آسیب بافتی در ارتباط است. مثلاً هنگامی که استافیلوکوک ها به بافت های هجوم می آورند، توکسین های سلولی فوق العاده کشنده ای رها می کنند در نتیجه التهاب به سرعت ایجاد می شود درواقع خیلی سریع تر از آنکه خود استافیلوکوک ها بتوانند تکثیر و پخش شوند. بنابر این عفونت استافیلوکوکی موضعی با دیوارکشی سریع و جلوگیری از پخش آن در بدن مشخص می گردد. برعکس استرپتوکوک ها نمی توانند سبب چنین تخریب شدید و موضعی در بافت شوند. بنابر این روند دیوارکشی به آهستگی و در عرض ساعت ها ایجاد می شود و در این زمان تعداد زیادی از استرپتوکوک ها تکثیر و مهاجرت می کنند. در نتیجه استرپتوکوک ها اغلب تمایل خیلی بیشتری برای پخش در بدن و ایجاد مرگ نسبت به استافیلوکوک ها دارند. ولی استافیلوکوک ها برای بافت ها بسیار مخرب تر می باشند.
خطوط دفاعی در برابر التهاب
1-ماکروفاژهای بافتی اولین خط دفاعی در برابر عفونت هستند: در عرض چند دقیقه بعد از شروع التهاب ماکروفاژهایی که از قبل در بافت ها موجود هستند مانند هیستیوسیت ها در بافت های زیر جلدی، ماکروفاژهای آلوئولی در ریه ها، میکروگلیا در مغز یا دیگر ماکروفاژها بلافاصله اعمال فاگوسیتوزی خود را شروع می کنند. هنگامی که ماکروفاژها بوسیله محصولات عفونت و التهاب فعال می شوند اولین اثر بزرگ شدن سریع سلول ها است. سپس تعداد زیادی از ماکروفاژهایی که از قبل چسبیده بودند از محل های اتصال خود جدا گشته و متحرک می شوند و اولین خط دفاعی در برابر عفونت را طی یک ساعت اول یا در همین حدود ایجاد می کنند. تعداد این ماکروفاژهایی که در ابتدا متحرک می شوند اغلب خیلی زیاد نیست اما نجات بخش هستند.
2-هجوم نوتروفیلی به ناحیه ملتهب دومین خط دفاعی است: در عرض یک ساعت اول یا در همین حدود بعد از شروع التهاب، تعداد زیادی از نوتروفیل ها از خون شروع به هجوم به ناحیه ملتهب می کنند. این مسئله توسط سیتوکاین های التهابی و دیگر محصولات شیمیایی تولید شده بوسیله بافت های ملتهب ایجاد می شود.
3-هجوم دوم ماکروفاژها به بافت ملتهب سومین خط دفاعی می باشد: همراه با هجوم نوتروفیل ها، منوسیت ها از خون وارد بافت ملتهب شده، بزرگ شده و به ماکروفاژها تبدیل می شوند. با این حال تعداد منوسیت های در گردش خون کم است. همچنین مخزن ذخیره شده منوسیت ها در مغز استخوان خیلی کمتر از نوتروفیل ها می باشد. بنابر این افزایش تعداد ماکروفاژها در ناحیه بافت ملتهب خیلی آهسته تر از نوتروفیل ها است و برای مؤثر واقع شدن به چند روز زمان نیاز دارد. بعلاوه منوسیت ها حتی بعد از هجوم به بافت ملتهب هنوز سلول های نابالغی هستند و برای متورم شدن به اندازه های خیلی بزرگتر و ایجاد تعداد زیاد لیزوزوم به 8 ساعت یا بیشتر زمان نیاز دارند و فقط در این صورت آنها ظرفیت کامل ماکروفاژهای بافتی را برای فاگوسیتوز پیدا می کنند. با این وجود در نهایت بعد از چند روز تا چند هفته، ماکروفاژها با سلول های فاگوسیتوز کننده غالب در ناحیه ملتهب تبدیل می شوند که به علت افزایش زیاد تولید منوسیت های جدید در مغز استخوان است.
4-افزایش تولید گرانولوسیت ها و منوسیت ها بوسیله مغز استخوان چهارمین خط دفاعی می باشد: چهارمین خط دفاعی افزایش زیاد تولید گرانولوسیت ها و منوسیت ها بوسیله مغز استخوان است که ناشی از تحریک سلول های پیش ساز گرانولوسیت ها و منوسیت ها در مغز استخوان می باشد. اما قبل از اینکه گرانولوسیت ها و منوسیت های تازه تولید شده مغز استخوان را ترک کنند 3 تا 4 روز طول می کشد. اگر محرک از بافت ملتهب ادامه داشته باشد، مغز استخوان قادر است برای ماه ها و یا حتی سال ها با تولید این سلول ها در مقادیر زیاد گاهی به میزان 20 تا 50 برابر مقدار طبیعی ادامه دهد.

حاشیه های د

اصفهان - ایرنا - دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان ...

1650 مددجوی ف

شهرکرد- ایرنا- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال وبختیاری با ...

طیب نیا: با

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی وضع بانک مرکزی ...

تابلوهای م

مشهد- ایرنا- با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد تابلوهای ...

انتخابات ر

تهران - ایرنا - مردم بنین روز یکشنبه پای صندوق ...

حاشیه های د

اصفهان - ایرنا - دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان ...

1650 مددجوی ف

شهرکرد- ایرنا- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال وبختیاری با ...

طیب نیا: با

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی وضع بانک مرکزی ...

تابلوهای م

مشهد- ایرنا- با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد تابلوهای ...

انتخابات ر

تهران - ایرنا - مردم بنین روز یکشنبه پای صندوق ...